Werkstudenten monitoring
Dutch Water Tech B.V.

📍Deels buiten en deels vanuit huis

⏱️ 2 Waterhandjes

📚 HBO/WO


Dutch Water Tech heeft een drijvend eiland in Bergen op Zoom. Om de ontwikkeling van de biodiversiteit te monitoren kunnen ze nog wel wat hulp gebruiken. De monitoring wordt gedaan door een camera, macro-faunanet en monsters van het sediment. Dit moet op de hoofdlocatie in Bergen op Zoom gedaan worden. Daarnaast moet er ook literatuurstudie gedaan worden en moeten de gegevens verwerkt worden in een rapportage. Dit kan wel vanuit huis.

Interesse of meer weten?

maijke@waterprof.nl

06-83493432


Werkstudent databeheer Waterschap Rivierenland

📍Grotendeels vanuit huis

⏱️ In overleg

📚 HBO/WO


Meer informatie volgt binnenkort.

maijke@waterprof.nl

06-83493432

Uitwerken interviewanalyse

Waterprof

📍 Vanuit huis

⏱️ 8 uur

📚 HBO/WO


Korte opdracht die je thuis of op de camping kan uitvoeren. Waterprof heeft in het kader van de drinkwatertransitie Flevoland een interview afgenomen met Waterschap Zuiderzeeland over de toekomst van het Flevolandse drink- en afvalwatersysteem. Het interviews duurde anderhalf uur en is opgenomen. Nu zoeken we iemand die het interview wil uittypen en de informatie wil rangschikken aan de hand van een framework (dat wij voor je aanleveren). Als het je leuk of interessant lijkt, kan de opdracht uitgebreid worden met het uitwerken van het interview in een journalistiek artikel. Tijdsinschatting voor de opdracht is 8 uur. Eventuele extra uren voor het schrijven van het artikel in overleg.

Interesse of meer weten?

michiel@waterprof.nl

06-53942613

7 Werkstudenten klimaat

Netwerk groenblauw

📍Deels buiten en deels vanuit huis, deels op locatie Alkmaar

⏱️ 7 Waterhandjes, die elk 32 uur besteden (augustus-oktober 2022)

📚 HBO/WO


Het Netwerk Groenblauw organiseert samen met STOWA, Stichting RIONED, Platform 31 en Samen Klimaatbestendig een enerverend netwerkbijeenkomst op 11 oktober 2022 in het AFAS stadion in Alkmaar.

Het netwerk is op zoek naar 7 Waterhandjes die helpen in de voorbereiding en tijdens het evenement. Je krijgt een training verslaglegging en helpt mee de inhoudelijke deelsessies vorm te geven en te organiseren. Je bent op de dag zelf aanwezig en maakt verslag van jouw deelsessie. Ook geef je met de andere Waterhandjes een terugkoppeling op het plenaire podium.

Interesse of meer weten?

maijke@waterprof.nl

06-83493432

Werkstudent data
Gemeente Rotterdam

📍Grotendeels vanuit huis

⏱️ In overleg

📚 MBO/HBO/WO


Rotterdams Weerwoord (Programmalijn Klimaatadaptatie Gemeente Rotterdam) lanceert in oktober 2022 het boek 'Weer Verandert Alles - klimaatverandering en de toekomst van Rotterdam'. Voor de verspreiding van dit boek onder professionals en geïnteresseerden kan Rotterdams Weerwoord nog wel wat hulp gebruiken. De boeken (circa 400 exemplaren) moeten per post worden verzonden, maar nog niet alle post- en e-mailadressen van personen en organisaties zijn beschikbaar, een deel moet nog worden achterhaald! Aan jou als waterhandje de taak om adressen te verzamelen en mogelijk mee te denken over relevante personen en organisaties die nog niet op de lijst staan. Dit kan vanuit huis, maar als je wil ben je ook welkom een keer langs te komen in Rotterdam. De opdracht begint half augustus en wordt begin oktober afgerond.

Interesse of meer weten?

maijke@waterprof.nl

06-83493432

Werkstudent overstroming
Waterschap Limburg

📍In Limburg

⏱️ 5 dagen

📚 MBO/HBO/WO


Om meer te leren over de maximale waterstanden na de watercrisis van juli 2021 ga jij als waterhandje (samen met een ander waterhandje) langs de Geul op veldwerk. Op zoek naar de maximale hoogte van verkleuringen op muren, schuren en deuren, maar ook naar organisch materiaal dat in heggen en struiken is achtergebleven na het hoogwater. Eventueel gaan jullie ook in gesprek met bewoners.

Interesse of meer weten?

maijke@waterprof.nl

06-83493432

Werkstudent aquathermie
Waternet

📍Deels buiten en deels vanuit huis

⏱️ 8 uur per week voor een langere tijd

📚 HBO/WO


Waternet innoveert en ontwikkelt kennis in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam. Een onderdeel daarvan is de energietransitie: Waternet wil hier een bijdrage aan leveren door gebruik te maken van aquathermie.

Om stappen te zetten in de energietransitie zijn ze op zoek naar waterhandjes die gedurende een langere tijd mee willen helpen bij de monitoring van koudelozingen van aquathermiesystemen. Bij verschillende systemen moet het meetnetwerk uitgelezen en verwerkt worden. De data van het meetnetwerk wordt gebruikt om een 3D-model en TEO-strategie te ontwikkelen.

Interesse of meer weten?

maijke@waterprof.nl

06-83493432


Student werkvoorbereider   
Holland Water

📍Deels buiten en deels vanuit huis

⏱️ 8 uur per week voor een langere tijd

📚 MBO/HBO


Holland Water is een bedrijf dat zich bezig houdt met de veiligheid van ons drinkwater. Op een duurzame manier werken ze met verschillende zuiveringstechnieken om bijvoorbeeld legionella te bestrijden. Om de monteurs een handje te helpen zoeken ze twee werkvoorbereiders. Als #werkvoorbereider zet je fysiek op locatie materialen, voorzieningen en apparaten klaar.

Natuurlijk krijg je voor de werkzaamheden betaald en daarnaast wordt ook je woon-werkverkeer vergoed. Tegelijkertijd doe je ervaring op (staat goed op je cv) en maak je kennis met Holland Water.

Interesse of meer weten?

maijke@waterprof.nl

06-83493432