Werkstudenten monitoring
Dutch Water Tech B.V.

📍Deels buiten en deels vanuit huis

⏱️ 2 Waterhandjes

📚 HBO/WO


Dutch Water Tech heeft een drijvend eiland in Bergen op Zoom. Om de ontwikkeling van de biodiversiteit te monitoren kunnen ze nog wel wat hulp gebruiken. De monitoring wordt gedaan door een camera, macro-faunanet en monsters van het sediment. Dit moet op de hoofdlocatie in Bergen op Zoom gedaan worden. Daarnaast moet er ook literatuurstudie gedaan worden en moeten de gegevens verwerkt worden in een rapportage. Dit kan wel vanuit huis.

Interesse of meer weten?

bart@waterprof.nl


Werkstudent databeheer Waterschap Rivierenland

📍Grotendeels vanuit huis

⏱️ In overleg

📚 HBO/WO


Meer informatie volgt binnenkort.

jelle@waterprof.nl

06-83493432

Transcriberen interviews

Waterprof

📍 Vanuit huis

⏱️ 40 uur

📚 HBO/WO


Een flexibele opdracht die je thuis kan uitvoeren. Waterprof onderzoekt hoe het mbo onderwijs beter kan aansluiten op de water-sector. Hiervoor worden 10 interviews afgenomen. De interviews zullen elk een uur duren en worden opgenomen. Nu zoeken wij een waterhandje die elk interview wil uittypen. Als het je leuk of interessant lijkt, kan de opdracht uitgebreid worden met het verder analyseren van de interviews. Tijdsinschatting voor de opdracht is 4 uur per interview. Eventuele extra uren voor de analyse worden in overleg bepaald.

Interesse of meer weten?

jelle@waterprof.nl

06-53942613

7 Werkstudenten klimaat

Netwerk groenblauw

📍Deels vanuit huis, deels op locatie Alkmaar

⏱️ 7 Waterhandjes, die elk 32 uur besteden (augustus-oktober 2022)

📚 HBO/WO


Het Netwerk Groenblauw organiseert samen met STOWA, Stichting RIONED, Platform 31 en Samen Klimaatbestendig een enerverend netwerkbijeenkomst op 11 oktober 2022 in het AFAS stadion in Alkmaar.

Het netwerk is op zoek naar 7 Waterhandjes die helpen in de voorbereiding en tijdens het evenement. Je krijgt een training verslaglegging en helpt mee de inhoudelijke deelsessies vorm te geven en te organiseren. Je bent op de dag zelf aanwezig en maakt verslag van jouw deelsessie. Ook geef je met de andere Waterhandjes een terugkoppeling op het plenaire podium.

Interesse of meer weten?

jelle@waterprof.nl

06-83493432

Werkstudent KIWI-programma
Waterprof

📍Grotendeels thuis en deels op locatie

⏱️ 4-8 uur per week voor een langere tijd

📚 MBO/HBO/WO


Het KIWI is het Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal en is een initiatief
van het NWB Fonds. Het KIWI leidt, d.m.v. verschillende themasessies, waterschappers op die internationaal willen werken als projectadviseur of -manager.

Voor deze sessies (lezingen en trainingen) hebben wij een waterhandje nodig die:

  • Hand en spandiensten in de organisatie verricht: een locatie zoeken/reserveren, lunch, borrel, etc.
  • Reserveringen uitzet in iedereens agenda
  • Aantekeningen maakt tijdens de sessies
  • Inhoudelijk helpt door mee te denken over hoe we een training kunnen vormgeven (werkvormen, sprekers uitnodigen, etc)
  • Ondersteunt bij de communicatie: we willen de zichtbaarheid van het KIWIprogramma verhogen. Denk mee over hoe we dit kunnen doen en vervolgens helpen bij de uitvoering.

Tijdsinschatting is gemiddeld zo'n 4 uur per week met af en toe een piek wanneer er een training of bijeenkomst is.

Interesse of meer weten?

jelle@waterprof.nl

06-83493432