Het verhaal van Waterhandjes

Vanuit Waterprof kwamen Ronald Hemel, Marc Balemans en Bart Van Eck met het idee om studenten te koppelen aan organisaties in de watersector. Veel van deze organisaties komen in de dagelijkse praktijk vaak niet toe aan het verwerken, verzamelen, bewerken, creëren of delen van informatie. Daarnaast hoort het talent van de watersector in de watersector. De combinatie van de bovenste twee punten creëert meerwaarde omdat studenten veel kunnen leren bij een slimme bijbaan, bouwen aan hun beeld en netwerk in de watersector en de link tussen praktijk en onderwijs versterkt wordt.

Sinds het bestaan van Waterhandjes zijn er al meer dan twinitig projecten uitgevoerd in voor verschillende opdrachtgevers: databeheer, social reporting, technische ondersteuning, GIS en modelleer werk, visualisaties, quick-scans en dataverzameling.