Afkoppelen regenwater advies

Gemeente Zeist, 2022

Project:
De woningcorporatie wil woningen verduurzamen. Een onderdeel van het verduurzamen is het afkoppelen van regenwater.

Uitdaging:
Een veilig en verantwoord maatregelenpakket opstellen om regenwater af te koppelen.

Succes:
Uitgebreid gebiedsonderzoek heeft een duidelijk adviesrapport en maatregelenpakket opgeleverd.

www.zeist.nl/afval-groen-en-water/water-en-waterafvoer/klimaatklaar


RIOBASE up to date


Gemeente Raalte, 2020-2021

Project:
De database RIOBASE op orde brengen.

Uitdaging:
Uit een groot database bestand voor de riolering fouten en ontbrekende gegevens in kaart brengen.

Succes:
In totaal zijn meer dan 20.000 bestanden nagelopen en zijn alle fouten en ontbrekende gegevens doorgegeven. Vervolg is het aanvullen van de database.


Innovatielandschap

NWP / Water Alliance, 2020

Project:
Het Nederlandse innovatielandschap watertechnologie en Deltatechnologie in beeld brengen.

Uitdaging:
Het landschap zo weergeven dat (inter)nationale ondernemers, onderzoeksinstellingen en overheden weten waar ze ondersteuning voor hun innovatie kunnen krijgen.

Succes:
Een database en infographic ontwikkelt met een geografisch overzicht van financiers, onderzoekslokaties, ondersteuning per innovatie fase (TPR) en ondernemers.

https://www.topsectorwatermaritiem.nl/innolandscape/

Riool van de toekomst    

RIONED en vereniging Waterforce , 2020

Project:
Challenge riool van de toekomst.

Uitdaging:
Heldere visie voor de toekomst van de riolering neerzetten in samenwerking met professionals. Een onderzoek naar ontwikkelingen en gevolgen.

Succes:
Een animatie ontwikkeld die de hoofdprijs van 1000 euro voor de prijsvraag van RIONED heeft opgeleverd.Bekijk de animatie hierMini-Hackathon

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Project:
Een mini-hackathon gericht op de bestrijding van kroos in stedelijk water.

Uitdaging:
Een duurzame manier van hergerbuik vinden voor kroos.

Succes:
Na een dag informatie verzamelen en brainstormen volgde een rapport met een verduidelijkende factsheet.


ClimateCafé Oldenburg

OOWV, 2020

Project:
Deelname ClimateCafé Oldenburg.

Uitdaging:
In samenwerking met internationale studenten kansen en maatregelen ontwikkelen om de stad Oldenburg (Duitsland) klimaatadaptief in te richten.

Succes:
Een database met voorstellen en ontwerpen voor de klimaatadaptieve inrichting van de stad en het versterken van klimaatbewustzijn.

Bekijk hier de impressie


Samenvatting webinars


STOWA, 2020

Project:
Samenvatting van verschillende online bijeenkomsten maken.

Uitdaging:
Ontwikkel een heldere samenvatting in video van diverse online bijeenkomsten.

Succes:
Een korte film opgeleverd voor de opdrachtgever.

Impressies klimaatadaptatie

For Elements, 2020

Project:
Impressiebeelden ontwerpen voor klimaatadaptieve maatregelen .

Uitdaging:
Impressiebeelden moeten passen bij de maatregelen die in het rioleringsplan van de gemeente Raalte zijn opgenomen.

Succes:
10 impressiebeelden ontwikkeld waarvan enkele zijn opgenomen in het nieuwe rioleringsplan van de gemeente Raalte.